Ciemny Jasny

Od początku swojej pracy zawodowej poza stacjonarnym gabinetem prowadzę też psychoterapię online. Jest to forma pracy, która niektórym osobom umożliwa terapię, w innym przypadku niemożliwą. Dzięki technologii mogę wspierać i pomagać rozwiązywać trudności życiowe ludziom niezależnie od tego, gdzie na świecie się znajdują.

Jak wygląda psychoterapia online?

Na początek umawiam się na sesję konsultacyjną, na której możemy się z klientem wzajemnie poznać. Relacja terapeutyczna jest podstawą terapii, a to jak się osoba czuje ze swoim potencjalnym teapeutą bardzo ważnym czynnikiem. Jest to też sesja, na której słucham z czym klient “przychodzi” i bardzo wstępnie określam kierunki i czas pracy.

Sesje trwają 60 minut, rozmawiamy i widzimy się dzięki kamerze. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu, choć mam też osoby, z którymi spotykam się co dwa tygodnie. Ta druga opcja często pojawia się po jakimś czasie intensywnej pracy. Długość terapii zależy od różnych czynników i nie zawsze da się konkretnie ustalić jak długo (tutaj piszę o tym szerzej).

Psychoterapia online odbywa się przez Skype lub inny komunikator video, do uzgodnienia. Nie prowadzę terapii przez email, choć istnieje możliwość konsultacji w takiej formie.

Psychoterapia online jest wygodną i skuteczną formą pracy terapeutycznej.

Dla kogo taka forma terapii?

Zgłaszają się do mnie przede wszystkim osoby, które mieszkają zagranicą i nie mają możliwości pracować z polskojęzycznym terapeutą. Druga grupa to osoby mieszkające w Polsce, ale poza dużymi miastami, gdzie psychoterapia jest trudno dostępna.

Pracuję z osobami pełnoletnimi, z większością problemów, z którymi się do mnie zgłaszają. Wyjątkiem są poważne uzależnienia, z którymi nie pracuję online. Osoby, które są pod opieką psychiatry lub/i przyjmują leki, przyjmuję na konsulację i podejmujemy decyzję czy możemy razem pracować przez Skype.

Jestem szczególnie otwarta na pracę i wsparcie osób spoza tak zwanego głównego nurtu – osoby nieheteronormatywne (LGBT+), w niekonwencjonalnych relacjach, będące czy czujące się w jakiś sposób inaczej niż “większość”.

Tematem, z którym często (i myślę, że skutecznie) pracuję jest tzw. niska samoocena lub to, co nazywam wewnętrznym krytykiem (tutaj artykuły na ten temat: “Kim jest Twój wewnętrzny krytyk”“Wewnętrzny Krytyk – tyran czy zbawiciel”) oraz temat pokrewny, czyli wewnętrzne dziecko. A co za tym idzie trudne doświadczenia z dzieciństwa, które często mają na nas wpływ, mimo, że jak często słyszę od klientów “tyle czasu minęło i powinnam/powinienem mieć to już za sobą”. Nie zawsze sam czas wystarcza by uleczyć rany.

Jak się zgłosić na psychoterapię online?

Zapraszam na osobną stronę poświęconą mojej praktyce, gdzie można znaleźć jeszcze więcej informacji o mojej ofercie.

Można też skorzystać z formularza kontaktowego poniżej. Proszę podać dostępność godzinową w ciągu tygodnia, pracuję od poniedziałku do piątku.