7 zasad Huny – MANA i PONO

To już dwie ostatnie zasady hawajskiej huny, choć sam temat jeszcze się pewnie pojawi nie raz, ponieważ uważam, że huna jest wspaniałym narzędziem samokontroli umysłu i pracy nad samym sobą. Dziś przeczytasz o tym skąd bierze się moc i jak wiedzieć czy to, co robimy jest dobre.

MANA – cała moc pochodzi z naszego wnętrza

Według filozofii huny cała moc pochodzi z naszego ciała, ducha i umysłu. Jest to stanowisko sprzeczne z wieloma przekonaniami i systemami, które upatrują mocy na zewnątrz – w środowisku, społeczeństwie, przeznaczeniu, siłach zła i dobra, bogach oddzielonych od tego, co stworzyli, itd. Zasada ta powoduje, że możemy się poczuć niezależnymi jednostkami, które kierują swoim życiem i mogą dokonać wszystkiego, czego chcą. Ponieważ moc – moc tworzenia – jest w nas, to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie, zarówno za jego dobre jak i złe aspekty. Nasze myśli, słowa i czyny kreują naszą rzeczywistość i zgodnie z jedną z poprzednich zasad – to, na czym się koncentrujesz zyskuje energię i manifestuje się w twoim świecie. Konsekwencją posiadania całej mocy sprawczej jest to, że nikt z zewnątrz nie jest w stanie nas unieszczęśliwić. Jak pisze Serge K. King w Szamanie Miejskim (pogrubienie moje):

Jeżeli ktoś wykorzystuje Cię lub krzywdzi, ważne jest, byś uświadomił sobie, że coś w Tobie samym ułatwia ludziom takie postępowanie wobec Ciebie. Nie oznacza to, że powinieneś czuć się winnym, ponieważ najprawdopodobniej nie jesteś w pełni świadom swoich przekonań, nastawień i oczekiwań, które biorą udział w tym procesie. Nie oznacza to również, że winna jest druga osoba (…). Należy jednak uzmysłowić sobie swój udział w zdarzeniu, by móc zmienić w samym sobie to, co pomogło zaistnieć danej sytuacji. Skoro to my ją spowodowaliśmy, również my posiadamy zdolność jej zmiany.

Ważne jest, by pamiętać, że zasada ta dotyczy wszystkich i wszystkiego. Tak więc, każdy człowiek i każdy element Wszechświata posiada moc tworzenia, a w konsekwencji wpływa na daną sytuację. Dlatego najlepszą postawą jest szacunek do energii i mocy, która jest wkoło nas – w żywiołach, roślinach, przedmiotach. Warto ją poznawać, by z niej korzystać albo ustrzec się przed niepożądanym wpływem.

PONO – skuteczność jest miarą prawdy

W NLP mówi się: jeśli coś nie działa, zrób to inaczej. Innymi słowy, jeśli działamy i nie widać pożądanych skutków, oznacza to, że nie działamy dobrze. A naprawdę ważne jest to, co działa – lepiej więc nie marnować energii (sprobujcie to powiedzieć matce krzyczącej na dziecko, które jej nie słucha…), tylko zainwestować ją w poszukiwanie skutecznych rozwiązań. Nie istnieje też coś takiego jak ostateczna prawda, jedynie dobra ścieżka czy jedynie skuteczne metody. Coś może być efektywne w jednej sytuacji, a w innej już nie będzie. Stąd pewnie we mnie niechęć do jednego, sztywnego systemu terapeutycznego, na przykład. Daleko idący pragmatyzm, pozwala na dobieranie sposobów działania poza ramami wyznaczanymi przez jakiś system. Uwaga, nie chodzi tu o dokonanie czegoś za wszelką cenę (ani o to, że cel uświęca środki) – hawajscy szamani cenili sobie przecież przede wszystkim szacunek, miłość i uzdrawianie. Jednocześnie zakładamy, że wszystko można zrobić na wiele sposobów. Więc nie mając możliwości skorzystania z danej techniki, należy szukać czegoś innego, bardziej dostępnego. Dzięki temu rozwijamy w sobie elastyczność i umiejętność reagowania w każdej sytuacji. Określenie „sytuacja bez wyjścia” traci swoją moc.

Zasada ta mówi też o tym, że to jakich środków użyjemy zdeterminuje nam efekt, jaki osiągniemy. Działając agresywnie, możemy spodziewać się agresywnych odpowiedzi, a działając z miłością, otrzymamy więcej miłości od innych ludzi. Jeśli więc chcemy pokoju na świecie, zacznijmy od własnych przekonań i stosunku do innych ludzi – w domu, w pracy, w szkole.

A na deser dla tych, którzy chcieliby pamiętać o 7 szamańskich zasadach, przygotowałam plik pdf z ich podsumowaniem. Można komuś przesłać, można wydrukować i powiesić nad biurkiem – co tylko chcecie.

pdf7-zasad-huny.pdf (65kb)

Polecam książki:
Serge Kahili King “Bądź mistrzem ukrytego ja”
Serge Kahili King “Natychmiastowe uzdrawianie”
Piotr Jaczewski “Huna. Na tropie tajemnicy.”
Max Freedom Long “Wiedza tajmna w praktyce”.